حضرت آقا...

 

 

جناب آقای صدیقی شب فاطمیه روی منبر در بیت رهبری که همه مسئولان و سران نشسته بودند مطلبی را گفت که فریاد و گریه جمعیت بلند شد و نتوانست آن را تمام کند و دیدند که جمعیت بسوی حضرت آقا دارن حمله میکنند که به عنوان تبرک به ایشان دست بزنند . آقا را بردند و دیگر نتوانستند جمعیت را اداره کنند و آن مطلب این بود:

من همه ساله مکه که میرفتم قبل از رفتن به محضر آیت الله بهاءالدینی میرسیدم و از ایشان توصیه میخواستم . ایشان به من توصیه هایی میکرد و من به توصیه ها عمل میکردم و بعدهم که برمیگشتم یک چیزی برای ایشان می آوردم این دفعه که محضر ایشان رفتم این مطلب را فرمود: شما وقتی که مسجدالنبی می روید از قسمت جنوب شرقی مسجد از آن قسمت هفت قدم میایید به جلو و قسمت بعدی را هم گفت که من نمیتوانم دقیق به شما بگویم به خاطر اینکه ایشان این را به ودیعت پیش من گذاشت .آن وقت از دو طرف به من دستور داد. وقتی که قدم زدی آمدی جلو رسیدی به آنجا ، آنجا بنشین و این ذکر سبعه را بگو این ذکر را که گفتی انشاءالله به حوائجت خواهی رسید.

آقای صدیقی میگوید عرض کردم چه وجهی دارد که من باید آنجا بنشینم و اذکار سبعه را بگویم و هفت قدم بزنم ایشان فرمودند : وقتی حضرت زهرا برای دفاع از حضرت علی آمد بدنش خون آلود بود وقتی که آمد داخل مسجد نشد و هنگام برگشت نتوانست ادامه راه دهد و همین جا نشست و آن مکان به خون حضرت زهرا رسیده است و آنجا حاجتتان را بخواهید.

فریاد و گریه جمعیت بلند شد...

آفای صدیقی می گوید: من رفتم و این کار را انجام دادم حالا تو نگو آقای بهاءالدینی خودش هم نیت و یا حاجتی دارد چون خودش مشرف نمیشود. در مدینه دیدم بلندگو صدا میزند که آقای صدیقی دوباره بروند مدینه. بعد از برگشت خدمت آقای بهاءالدینی رفتم و بدون حرفی از من پرسید می دانی ثمره ذکرت چه بوده؟ گفتم نه . فرمود ثمره ذکرت این بود که دوباره به مدینه مشرف شدی گفتم شما مطلعید که من دوباره به مدینه رفتم!!!  گفت بله آنجایی که نشسته بودید ذکرمیگفتید در آنجا با شما بودم و بعد گفتند ثمره دوم ذکرت می دانی چیست؟!!

که وقتی آقای صدیقی آن را گفت مجلس به هم پاشید و اینقدر مردم خودشان را زدند و گریه کردند که آقا تشریف بردند.

گفتند ثمره دوم این بود که آن نیتی که من میخواستم به آن نیت رسیدم و آن این بود که امسال مقام معظم رهبری به دیدار امام زمان نائل امد...

 

  

/ 0 نظر / 17 بازدید