به خودت کاش بیایی

بخونید و جوابش را هم گوش کنید:

جهت دیدن شش گوشه دلم تاب ندارد /نگهم خواب ندارد / قلمم گوشه دفتر غزل ناب ندارد/ همه گویند به انگشت اشاره / مگر این عاشق دیوانه ی دلسوخته ارباب ندارد؟ / تو کجایی؟؟ شده ام باز هوایی/ چه شود جمعه ی این هفته بیایی؟ / به جمالت...به جلالت.. دل ما را بربایی..

اللهم عجل الولیک الفرج

و اما جواب آقا امام زمان ارواحنا فداه :

تو خودت مدعی دوستی و مهر شدیدی / که به هر شعر جدیدی ،ز هجران و غمم ناله سرایی/ تو کجایی ؟؟؟ تو خودت کاش بیایی... به خودت کاش بیایی..

/ 0 نظر / 18 بازدید