تولدی دوباره......

 

 

 تولدمون مبارک...

 

بعد از اون همه گریه کردن و العفو گغتن  ،امروز ما  پاک شدیم وانگار تازه متولد شدیم. فقط سعی کنیم مراقب لحظه به لحظه زندگیمون،مراقب رفتارمون ،گفتارمون ،نگاهمون ،خندیدمون ،اخممون باشیم . واعمالمون رو نه تنها هر شب بلکه ساعت به ساعت بررسی کنیم تاغفلت گریبان گیرمون نشه و صفحه ای رو که دیشب به لطف ائمه برامون سفید کردن سیاه نکنیم. نه بخاطر بهشت و نه بخاطر جهنم بلکه بخاطر اینکه دل آقامون و مولامونو به درد نیاریم...

/ 0 نظر / 54 بازدید